Avfall & Återvinning

Priser

Avfallsinsamlingen i Karlskoga utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB på uppdrag av Karlskoga kommun.

Prislistan gäller från 2019-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun, KF §153 2018-11-13

Länk till detaljerad prislista.

Grundpaket
Sophämtning i tätort 190 L grönt + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Hämtning en gång varannan vecka 2 600


Du kan dessutom utan kostnad lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning.