Avfall & Återvinning

Priser

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB på uppdrag av de båda kommunerna.

Prislistan gäller från 2020-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 12 november 2019 (KF § 185) och i kommunfullmäktige i Storfors den 14 november 2019 (KF § 191).

Länk till avfallstaxa 2020
   

Grundpaket
Sophämtning i tätort 190 L grönt + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Hämtning en gång varannan vecka 2 665


Du kan även lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors återvinningscentral utan kostnad.