Priser

Avfallsinsamlingen i Karlskoga och Storfors utförs av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB på uppdrag av de båda kommunerna.

Prislistan gäller från 2021-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 2020-11-10 (KF § 170) och i kommunfullmäktige i Storfors 2020-11-26 (KF § 89).

Länk till avfallstaxa 2021 - Karlskoga

Länk till avfallstaxa 2021 - Storfors

Grundpaket
Sophämtning i tätort 190 L grönt + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år inkl moms
Hämtning en gång varannan vecka                         3 175

 
Du kan även lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors återvinningscentral utan kostnad.