Snart betalar du för elnätet på ett nytt sätt

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag i Sverige ska införa en ny pris­modell och från och med 1 augusti 2024 tillämpas detta i Karlskoga.

Den nya prismodellen ger dig större möjlighet att påverka din elnätskostnad och gör att vi tillsammans minskar belastningen på elnätet genom att sprida ut elanvändningen över dygnet.

Observera att den här förändringen inte påverkar ditt elhandelsavtal, utan endast gäller kostnaden för elnätet.

Välkommen på digitalt informationsmöte

Tisdagen den 18 juni klockan 18:00 är du välkommen på ett digitalt informationsmöte där vi förklarar och reder ut frågetecken. Ingen föranmälan krävs.

Mötet hålls på Teams och du loggar in via denna länk (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Så ser den nya prismodellen ut

Likt tidigare finns en fast nätavgift som baseras på den säkringsstorlek du har och en rörlig nätavgift som baseras på hur mycket el du använder. Den fasta nätavgiften blir nu betydligt lägre medan den rörliga avgiften är oförändrad.

Två nya komponenter tillkommer i taxan, så kallade effektkomponenter.

Den ena komponenten kallar vi ”Effektavgift” och den mäts dygnet runt, året om. Den beräknas på månadens högsta värde under dygnets alla timmar. Det betyder att vi varje månad mäter hur mycket el du använder timme för timme. Den timme med högst elförbrukning under månaden kallas effekttopp och ligger till grund för din ”Effektavgift”.

Den andra komponenten är en höglastavgift som vi kallar ”Effektavgift hög” och denna används under de kallaste månaderna (november-mars). Här mäter vi enbart på vardagar mellan klockan 06.00-20.00. Den timme med högst elförbrukning under vardagar 06-20 ligger till grund för din ”Effektavgift hög”. Under vintermånaderna betalar du alltså två olika effektavgifter och under sommarmånaderna betalar du enbart för en effektavgift.

Diagram effekttariff
Illustrationen visar ett exempel på hur förbrukningen kan spridas ut under dygnet. Ditt effektuttag mäts dygnet runt året runt och under höglastmånaderna november-mars tas ytterligare en avgift ut baserat på din effekttopp under måndagar-fredagar klockan 06.00-20.00.

Med den nya prismodellen kan du påverka din elkostnad lättare. Det gör du genom att jämna ut din förbrukning över dygnet, i stället för att använda mycket el samtidigt. Ett exempel är att köra diskmaskinen först och tvättmaskinen därefter, i stället för att använda båda på en och samma gång. Då minskar du dina effekttoppar vilket gör att du får en lägre effektavgift.

Lite förenklat är effekt den mängd el som används på en och samma gång. Via denna länk kan du läsa mer om effekt.

Därför införs den nya prismodellen

När samhället ställer om och elektrifierar ökar trycket på hela energisystemet. Den ökade elanvändningen kräver ny elproduktion och utbyggda elnät, men också att vi använder resurserna smartare. För att främja ett effektivt nätutnyttjade behöver elanvändningen spridas över dygnet. 

Viktigt för dig som inte har elavtal med Karlskoga Energi & Miljö

I och med förändringen kommer alla kunders elförbrukning att läsas av per timme. Om du har ett elhandelsavtal med ett annat företag än Karlskoga Energi & Miljö behöver du vara uppmärksam. Vissa elhandlare lägger automatiskt om de kunder som har timavläsning till timprisavtal även om kunden inte aktivt beställer en förändring av sitt elavtal. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar med din elhandlare så att ditt elhandelsavtal inte påverkas.

Du som har beställt timavläsning tidigare eller har ett elavtal hos Karlskoga Energi & Miljö berörs inte av detta.