Gatubelysning

Vi ansvarar för drift och underhåll av gatubelysningen i Karlskoga.

9 000 lampor lyser upp staden för att alla ska ta sig fram på ett säkert och trivsamt sätt. Ljuspunkterna finns vid gator, vägar, cykelbanor, gångvägar, tunnlar, parker och parkeringar.

Vi jobbar med drift och underhåll, och har bytt ut majoriteten av den gamla belysning mot LED-armaturer för att minska gatubelysningens energianvändning.

Utöver de ljuspunkter vi ansvarar för så äger andra intressenter belysning inom kommunens geografiska område:

  • Trafikverket svarar för belysning på vissa sträckor. Bland annat Österledens sträckning fram till Noravägen och därifrån Noravägen norrut, från stora rondellen mot Filipstad och mot Degerfors, samt E18 genom Karlskoga.

  • Belysning på hus, gård, parkering och servicevägar runt hyreshus och bostadsrättsföreningar tillhör i allmänhet fastighetsägaren eller föreningen.

  • Kommunen själva ansvarar också för belysning på hus och gårdar runt skolor, fritidshem och andra kommunala inrättningar.

  • Utöver dessa exempel finns det också sträckor som är enskild väg eller där ansvaret vilar på en vägsamfällighetsförening.

Frågor om huruvida en väg skall vara belyst eller inte hänvisas till kommunen. 

Har en gatulampa slocknat?

Här kan du felanmäla trasig gatubelysning.

När åtgärdar vi felet?

Vi gör en översyn av hela anläggningen två gånger per år då vi åtgärdar alla mörka armaturer. När vi får in en felanmälan utöver detta så bedömer vi hur akut felet är och vad det beror på.

  • En mörk/trasig armatur byts i samband med andra belysningsarbeten.

  • Två mörka/trasiga armaturer i följd byts inom två veckor efter anmälan under perioden oktober till och med mars.

  • Fler än två mörka/trasiga armaturer i följd byts snarast efter anmälan under perioden oktober till och med mars.

Ovanstående tidsramar för åtgärder kan inte alltid efterlevas beroende på felets art, till exempel vid kabelfel, på grund av leveranstider på materiel med mera. 

Under sommarperioden utförs normalt inga åtgärder om det inte gäller hela sträckor eller armaturer som innebär direkt trafikfara. Under sommarperioden arbetar vi med investeringsarbeten i belysningsnätet.  

Under november och januari sköter vi uppsättning och nedtagning av juldekorationer åt Karlskoga kommun, vilket kan påverka servicegraden under den tiden. 

Varför lyser det på dagen?

Underhållsarbete eller reparationer av gatubelysningen pågår. Belysningen kan vara manuellt tänd under olika tider för att utföra dessa åtgärder. Större eller mindre områden kan då lysa.