Verksamhetsområde inom vatten och avlopp

Med verksamhetsområde menas ett geografiskt område där kommunen har skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.

Kommunfullmäktige beslutar vilka områden i Karlskoga som ska ingå i verksamhetsområdet. Det kan innefatta en eller flera VA-tjänster och är till skydd för miljön och människors hälsa.

Verksamhetsområdet bestäms för tre olika tjänster - dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. Avloppsvatten är sådant som kommer från tillexempel toalett och dusch. Dagvatten är sådant som kommer från regn och smältvatten.

Vår skyldighet som VA-huvudman

VA-huvudman i Karlskoga kommun är VA-bolaget i Karlskoga AB, som ägs av Karlskoga Energi & Miljö AB.

Inom verksamhetsområdet är VA-bolaget skyldiga att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter som ingår i verksamhetsområdet får tillgång till de vattentjänster de har rätt till. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd. Det är ett omfattande arbete att bygga ut ledningsnätet och efter beslut kan det ta en tid innan alla fastigheter inom området kan anslutas. Enligt LAV 17 § har vi rätten att vänta med utbyggnad.

Din skyldighet som fastighetsägare

En fastighetsägare ska betala anläggningsavgift för en allmän VA-anläggning om fastigheten finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde (enligt LAV 24 §).  VA-bolaget rätt att ta ut en anläggningsavgift vid utbyggnaden av ledningsnätet till din fastighet. Detta gäller även om fastigheten är obebyggd men enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse (enligt LAV 24 §).

Rätten att ta ut en anläggningsavgift träder i kraft när utbyggnad av ledningsnätet till din fastighet sker, när en specifik förbindelsepunkt som är knuten till din fastighet finns och när vi har informerat er om detta.

Klicka på kartan för större bild.

Är du osäker på om din fastighet finns med i verksamhetsområdet är du välkommen att höra av dig till oss. 

Ligger din fastighet utanför verksamhetsområdet?

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet kan du få tillgång till de kommunala VA-tjänsterna. Vi har dock ingen skyldighet att bygga ut ledningsnätet utanför verksamhetsområdet utan utreder varje förfrågan.

När det går att genomföra bygger vi i de flesta fall ut en förbindelsepunkt till verksamhetsområdets gräns och därefter får du själv bygga ut ledningar till din fastighet. För att detta ska kunna genomföras krävs en utredning. Kontakta oss i god tid så att vi kan kontrollera om det är möjligt att ansluta din fastighet till det  kommunala VA-ledningsnätet trots att det ligger utanför verksamhetsområdet. 

Läs mer om anslutning av din fastighet till VA-ledningsnätet här.