Elproduktion med vattenkraft

Vi producerar förnybar el från 24 småskaliga vattenkraftverk i Svartälven och Timsälven.

De 24 vattenkraftsanläggningarna ligger norr om Karlskoga utefter Svartälven och Timsälven. Vi har även 40 stycken regleringsmagasin som innehåller 88 olika dammar.

Den el som produceras säljs via elbörsen Nordpool.

Företagsuppgifter

Här hittar du företagsfakta om bolagen.