Översyn av gatubelysningen

Under september och oktober sker höstens översyn av gatubelysningen.

i Karlskoga finns 9 000 lampor som lyser upp staden för att alla ska ta sig fram på ett säkert och trivsamt sätt. Ljuspunkterna finns vid gator, vägar, cykelbanor, gångvägar, tunnlar, parker och parkeringar.

Vi gör en översyn av hela anläggningen två gånger per år, och då åtgärdar vi alla mörka armaturer. Det sker under september-oktober och februari-mars.

Just nu pågår höstens översyn och det innebär att belysningen är tänd under dagtid i de områden där arbetet pågår. 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med gatubelysningen året runt.