Vattenskolan

Följ med på en resa längs vattnets väg och lär dig kretsloppet. Vattenskolan riktar sig främst till elever och lärare i årskurs 4-6.

Resan avslutas med ett quiz. Quizet har tolv frågor om det du har lärt dig längs vattnets väg. När du svarat rätt på alla frågor får du ett diplom som intygar att du är en vattenhjälte!

Starta vattenskolan

Vattenskolan har tagits fram av Svenskt Vatten som är en branschorganisation. Vi arbetar tillsammans för att få friskt vatten, rena hav och sjöar.