Elpriset för mars

Mars blev en kall och blöt månad och energikonsumtionen steg i Norden men eftersom det var varmt i Europa fick det ingen större effekt på elpriset.

Vintern i Europa har varit den näst mildaste sedan mätningarna började. Dock är försörjningssituationen fortsatt oviss vilket märks på att energi- och elpriserna ligger på nivåer som är flera gånger högre än snittpriserna 2009 - 2019.

Den hydrologiska balansen i Norden har försämrats något, men gaslagren i Europa är fortfarande 55 % fulla, vilket är betydligt över snittnivån 33 % vid den här tiden på året 2017-2022.

För oss i Karlskoga innebär det både rörligt pris och Karlskoga Klok ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående månad.

Europas energiförsörjning är dock fortfarande ansträngd, bland annat på grund av att gasimporten från Ryssland till EU har sjunkit från 40% till nuvarande 14% vilket är själva kärnan i energikrisen eftersom det innebär en ökad kostnad för både elproduktion och uppvärmning. I Europa är ca 40% av alla hushåll kopplade till gasnätet.

Förändringar i produkten Karlskoga Klok

På grund av den turbulenta elhandelsmarknaden har vår partner Jämtkraft beslutat att förändra förvaltningsstrategin på sin förvaltande portföljprodukt (den vi kallar Karlskoga Klok). Detta för att produkten ska kunna hantera den nya elhandelsmarknaden på ett bättre sätt.

Förändringen innebär att man förvaltar med en säkringshorisont på 18 månader (tidigare 12 månader) och att man säkrar upp till max 70%. Detta gör att man blir mer flexibel och inte behöver säkra när marknaden inte erbjuder några bra köplägen.

Vad är Karlskoga Klok?

Klok är ett förvaltat elavtal, vilket innebär att vår elhandelspartner köper upp olika mängder el i förväg. El köps in på olika terminer (löptider) och elhandelspartnern försöker alltid att hitta bra köptillfällen. Ibland kanske man köper el för kommande dygn, ibland för flera dagar och ofta flera månader i förväg. Flera olika köp läggs sedan in i portföljen och dessa tillsammans skapar priset. Detta kallas för aktiv förvaltning. Inköpen läggs in i portföljen och utgör priset.

Priset sätts alltså på en längre tidsperiod jämfört med rörligt pris som är ett genomsnittspris på en månad baserat på priserna på Nordpool (elbörsen). Eftersom man köper in el i förtid och lägger i portföljen Klok innebär det att en stor del av priset på Klok redan är satt i förtid. Därför följer inte Klok med lika snabbt varken upp eller ner som det rörliga priset. Detta gör att vi kallar produkten trögrörlig.

Prisjämförelse Rörligt pris och Karlskoga Klok

När priserna började säkras för denna vinter pekade prognoserna på elpriser mellan 5 och 10 kr per kWh. Detta ledde till att säkringsnivåerna för t ex januari hamnade på en högre nivå än vad det rörliga priset faktiskt blev. Om förväntan är att elpriset ska bli 10 kr är det ju bra om man kan köpa in produktion för 3 kr. Efter detta har vi haft ett antal händelser som påverkat elhandelspriserna i en annan riktning än vad prognoserna pekade på. Sverige har sparat el och sänkt förbrukningen, gaslagren i Europa har varit bättre fyllda än vad man trott och januari har varit väldigt varm och blåsig i Europa. Alla dessa händelser leder till minskad efterfrågan på el och snabb nedgång av priserna. Det är denna bakgrund som gör att Klok fortfarande är dyrare än rörligt.

Tittar vi på priset bakåt i tiden har Klok varit billigare än rörligt 20 månader av de senaste 27 som bilden nedan visar. Medelpriset för Klok sedan januari 2021 är 1,27 kr och för rörligt är medelpriset 1,39 kr.

Prisjämförelse

Graf visar prishistoriken för rörligt elpris och Karlskoga Klok sedan januari 2021 till mars 2023.

Graf över prisutvecklingen på Karlskoga Klok och Karlskoga Rörligt från januari 2021 till mars 2023.