Beställning av e-postadresser

E-postservern karlskogabredband.se stänger ner den 29 februari 2024.

Karlskoga Stadsnät avvecklar tjänsteutbudet och kommer att stänga ner e-postservern karlskogabredband.se 2024-02-29.

Det innebär att för dig som har en e-postadress som slutar med @karlskogabredband.se så upphör denna adress och slutar att fungera den 29 februari 2024. 

Vi uppmanar därför våra användare att registrera nya e-postadresser hos en annan leverantör i så god tid som möjligt.

******************

Här kan du som redan är företagskund hos oss beställa e-postadresser. Du kan maximalt ha fem gratis e-postadresser hos oss. Du fyller i två alternativ per adress. Skulle första adressen vara upptagen så får du din alternativa adress.

Du kan använda dig av:
Siffrorna 1-9
Bokstäverna a-z (ej å, ä eller ö). Endast små bokstäver.
Punkt .
Bindestreck -
Understreck _
Siffror blandat med bokstäver
Så många eller få tecken som du önskar.

Exempel på adress:
kalle.karlsson44@karlskogabredband.se