Våra cirkulära kretslopp

Har du koll på hur Karlskogas kretslopp funkar?

Här är en film som illustrerar hur allt vi gör inom Karlskoga Energi & Miljö hänger samman.