Ta tillvara på regnvattnet

Att ta hand om regnvatten är smart, både för att spara på det värdefulla dricksvattnet och för att förebygga källaröversvämningar. Ju fler som tar hand om regnvattnet i den egna trädgården desto bättre.

Genom att ta tillvara på regnvatten hjälps vi åt att avlasta ledningarna när det regnar riktigt mycket och du får vatten att använda i trädgården under torra dagar. I Karlskoga har vi god tillgång till vatten och det är sällan bevattningsförbud, men självklart är ett cirkulärt system på den egna tomten oslagbart!

Här har vi samlat några tips:

  • Samla regnvattnet i en tunna eller tank och använd under varma och torra dagar. Du kan dels leda vatten från stuprören eller placera tunnan/tanken på annan plats i trädgården för att samla regnvatten. Om du har en stor tank kan du till exempel gräva ner den eller gömma den under ett altangolv. Led sedan vattnet med en slang eller tappa upp det i en vattenkanna. Se till att tunnan inte är en fara för barn eller djur, till exempel genom att de har lock och inte kan välta.

  • Led om vattnet från stuprör och hårda ytor till planteringar eller gräsmatta. På så sätt avlastas ledningsnätet när det regnar kraftigt och vattnet lagras i marken istället. Regnvatten är dessutom syreberikat vilket uppskattas av växter. Se till att marken lutar bort från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador.

  • Använd mycket grönt eller grus på tomten istället för stenlagda eller asfalterade ytor. Gröna ytor och större växter är bra på att ta upp och hålla vatten.

  • Rensa stuprör, rännor och galler från löv och annat så att de inte blir igensatta och stoppar upp vattnet.