Om biogas

Biogas är en förnybar energiform som är en viktig del i det hållbara samhället.

Biogas bildas bland annat när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö, exempelvis matavfall, gödsel och avloppsslam. Man kan även ta tillvara på avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin.

I processen utvinns förutom biogas även biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket. Via denna länk kan du läsa mer om biogödsel.

Vår biogödsel är KRAV-certifierad. Klicka här för att se certifikatet. 

Biogasens miljönytta

Vid förbränning orsakar biogas avsevärt mindre miljöfarliga utsläpp än bensin och diesel. Utsläpp av kväveoxider, sotpartiklar och giftiga kolväten är kraftigt reducerade när en bil körs på biogas jämfört med bensin och diesel.

Eftersom biogas är en förnybar energikälla sker inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären när den förbränns. Samma mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning har tidigare tagits upp ur atmosfären. Detta gör biogasen till ett av de mest miljövänliga bränslealternativen idag.  

Snabba fakta om biogas

  • För produktion av biogas utnyttjas kommunens och närliggande kommuners matavfall och lokala grödor och man slipper därför långa transporter.
  • Varje svensk ger i genomsnitt upphov till 81 kg matavfall per år.
  • En personbil kan köra nästan 4 km på den biogas som produceras från matavfallet i den bruna påsen om påsen väger 2 kg.
  • En buss som har 55 passagerare kan köra cirka 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar på ett år.

Biogas och biogödsel - kretsloppet hos oss på Biogasbolaget

Mer om biogas

Biogasens samhällsnytta
Fordonsgas och gasbilar
Biogas Öst