Stadsnätsanslutningar under sommaren

Sommaren närmar sig och under semesterperioden minskar intensiteten av nyanslutningar till stadsnätet.

Under perioden 12 juni till 13 augusti inför vi så kallad ”nätfrys” vilket innebär att vi endast arbetar med administration, serviceärenden och eventuella fel. Det betyder att vi under perioden inte anlägger någon ny fiber som inte ingår i ett redan påbörjat projekt.

Kontaktvägar

Har du problem med din tjänst ska du alltid kontakta din tjänsteleverantör.

Kontakta vårt kundcenter om du vill komma i kontakt med oss. Se aktuella öppettider och journummer via den här länken.