Elnätet i Karlskoga

Vi är nätägare i Karlskoga och ser till att våra 15 000 elnätskunder har el i sina hem. Vi har beredskap dygnet runt för att kunna ge en trygg elleverans.

Distributionsområdet omfattar större delen av Karlskoga kommun, stora delar av Storfors kommun samt delar av Degerfors kommun, Kristinehamns kommun och Hällefors kommun. 

Vi har totalt cirka 170 mil ledningar, huvudsakligen i mark men även luftledningar.