Driftinformation

Avslutade

Driftstörning Östralinjen från Gälleråsen Driftstörning Reparation efter åskväder. Bäck och Lerängen kommer att bli drabbade. Driftstörning Utterbäck och norrut Byte av kabel på Kilsta industriområde

Under sommaren utför vi ett arbete med att byta signalkabel på Kilsta industriområde.

Eftersom arbetet innefattar grävning i marken och området angränsar till förorenad mark, så har sträckningen av kabeldragning noga valts för att minimera miljöpåverkan.

Arbetet är samordnat med befintliga verksamheter inom området samt kommunicerat med tillsynsmyndigheten och skyddsåtgärder kommer att genomföras.

Arbetet är viktigt för att förbättra elnätet för befintliga verksamheter inom området. Driftstörning kan uppkomma på grund av jordfel i befintlig kabel, detta påverkar då verksamheterna inom industriområdet. 

Planerat driftavbrott Internettjänster företag Med anledning av kapacitetshöjande åtgärder i Karlskoga Stadsnät utförs ett planerat driftavbrott den 7 juli. Detta påverkar internettjänster för företag i och medför begränsad/ingen tillgänglighet under tiden för avbrottet. Driftstörning På grund av ledningsarbeten vid Valåsen, så kommer vi stänga vattenleveransen till boende från infarten till Valåsens herrgård och upp till Villingsbergsområdet, onsdag 7/7 från klockan 10,00-14,00. Tappa gärna upp vatten för behov, som kaffekokning och toalettbesök. Efter arbetet är klart finns risk för missfärgat vatten i området, låt då vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning Sjöåsvägen, Övre Trädgårdsgatan m fl Felsökning pågår. Driftstörning

Avbrott på Norra Linjen. Dom berörda är Torpskog, Stockforsen, Granberga, Mossberga, Hålsjötorp, Kedjeåsen, Immen.

Driftstopp tankstation biogas Mosserud

Under tiden 28 juni till 4 juli pågår ett stort underhållsarbete på Biogasbolaget. Det medför ett driftstopp på tankstationen för biogas vid Mosserud.

Du som ska tanka biogas hänvisas istället till tankstationen vid Qstarmacken på Mumblingsvägen (Rosendal) under stoppet. 

Driftstörning Dalbäcken, Björkhöjden, Mickelshöjden, Åsen, Sågen Avbrott för reparation efter åskoväder med början 8:00 idag. Ytterligare ett avbrott till under förmiddagen kommer att behövas för att återställa allt efter ovädret. Driftstörning På grund av en vattenläcka i Stamparebacken är fastighetsägare där utan vatten i nuläget. Vi kommer att ställa ut en tank med färskvatten på plats så man kan hämta vatten där. Reparationsarbeten pågår och efter detta kan det finnas risk för missfärgat vatten i området. Låt då vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Driftstörning: Björkhöjden, Dalbäcken västra, Dalbäcken Östra. Kort avbrott för reparation efter åskoväder. Driftstörning Björkhöjden Driftstörning Norra Bråten Driftstörning På grund av en installation av en brandpost vid Klokhetsvägen, behöver vi stänga av vattnet dit under ca 2 timmar onsdag 9/6, från klockan 15. Tappa gärna upp vatten innan utsatt tid om du behöver till matlagning, kaffekok, toalettbesök eller liknande. Berörda fastighetsägare är informerade. Efter arbetet finns risk för missfärgat vatten i området, låt då vattnet flöda i kranarna en stund så försvinner missfärgningarna inom kort. Ombyggnation Mosserud
Vi bygger om infarten till Mosseruds återvinningscentral med start den 8 juni. Ombyggnationen görs för att förbättra framkomligheten.
 
Arbetet kommer att pågå under 2-3 veckor och vi vill uppmärksamma dig på att det kan vara en del byggtrafik så håll lite extra koll vid in- och utpassering.
 
Vi ber om ursäkt ifall det blir lite rörigt under en period.
Driftstörning På grund av reparationsarbeten av fjärrvärmeledningen i Hotellgatan, finns inget varmvatten i närliggande område för kunder anslutna till fjärrvärmenätet. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 8,00-14,00.