Tack för att du sparar på elen!

Vi har jämfört elförbrukningen hos Karlskogas hushåll under november i år med november förra året – och ser en rejäl sänkning.

Nya siffror visar att Karlskogas privatkunder tillsammans har sparat 25 procent el under denna period. Skillnader i utomhustemperaturer har inte vägts in i uträkningen.

- Det här är välkomna siffror och en fin återkoppling att kunna ge. Vi har drygt 12 000 hushåll i Karlskoga som har gjort det här arbetet tillsammans. Nu bidrar vi till att minska risken för frånkoppling i vinter och dessutom gör en minskad efterfrågan att elpriserna pressas, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Energimyndighetens rekommendationer är enkla men effektiva - de viktigaste åtgärderna för att minska förbrukningen är att använda el vid rätt tid på dygnet, sänka värmen inomhus, använda mindre varmvatten och undvika sådant som kanske inte behövs, såsom bastu och torktumlare.

Viktigt att plana ut kurvan

I Sverige använder vi mest el på vardagar mellan klockan 8-11 och 17-19. Nu är det viktigt att kapa topparna under dessa så kallade höglasttimmar.

Genom att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen på andra tider planar vi ut kurvan och bidrar med att avlasta elsystemet. Bäst är alltså att lägga sådana aktiviteter mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen.

- Nu behöver vi fortsätta på den inslagna vägen och följa de instruktioner och råd som ges, säger Peter Jarl.

Elförbrukningen varierar över dygnet

Graf från Svenska kraftnät