Karlskoga Timpris

Karlskoga Timpris är ett elavtal där priset varierar från timme till timme baserat på den nordiska elbörsen. Om du anpassar din elanvändning kan du sänka dina elkostnader men om du inte är aktiv kan ett timprisavtal också bli dyrare jämfört med andra avtalsformer.

Försäljningsstart 15 augusti

Timpris är en ny produkt hos oss. Den 15 augusti kan du börja teckna avtal med timpris. Leveransstart tidigast den 1 september 2024. 

Vad innebär timpris?

Under dygnets alla timmar går elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool ständigt upp och ner. Med Karlskoga Timpris får du det senaste börspriset på el varje timme.

För dig som har möjlighet att styra hur och när du använder din el kan Karlskoga Timpris vara ett alternativ. Har du däremot inte möjlighet att styra din elanvändning kan det bli kostsamt.

Med ett timprisavtal kan du dra nytta av dygnets billiga timmar genom att styra din elförbrukning till när priset är som mest förmånligt.

Ingen bindningstid

Karlskoga timpris har ingen bindningstid - du kan när som helst och helt kostnadsfritt byta till ett annat avtal. Avtalet gäller tills vidare och du har en uppsägningstid på 14 dagar.

Följ elpriset

Här kan du följa det aktuella spotpriset från elbörsen Nord Pool. Spotpriset är det riktpris som sätts på elbörsen varje dag och som i sin tur ligger till grund för det rörliga elpriset och därmed timpriset. Detta ska bara ses som en vägledning för din elkostnad. Priserna presenteras utan vårt påslag, avgifter för elcertifikat, elskatt och moms samt elnätskostnad. Du kan läsa mer om de delar elhandelspriset består av via denna länk.