Strömavbrott

De flesta strömavbrott orsakas av fel i hemmets elanläggning. Om du saknar ström är det några saker du kan kontrollera innan du anmäler avbrottet till oss.

  • Är hela bostaden strömlös eller bara delar av den?
  • Vad gjorde du när strömmen gick, slog du på en viss maskin eller använde många elprylar samtidigt? 
  • Är grannarna också utan ström?

Kontrollera alla säkringarna, även huvudsäkringarna. Har jordfelsbrytaren löst ut? Återställ och se om den löser ut igen. Om den gör det slå från alla säkringar i centralen. Har du moderna säkringar med "vippa" så slår du från genom att föra ned "vippan". Har du gängsäkringar, d v s proppar med huv, slår du från genom att skruva ur säkringen med hjälp av huven.

När alla säkringar i centralen är frånslagna återställs jordfelsbrytaren. Går den då att återställa kan man, genom att slå till eller skruva i en säkring i taget tills jordfelsbrytaren åter löser ut, lista ut vilken säkringsgrupp som är "skyldig" till jordfelet. På detta sätt kan man få igång större delen av sin anläggning i väntan på hjälp av auktoriserad installatör eller rent av lista ut vilken utrustning som orsakar jordfelet. Om jordfelsbrytaren, trots att alla säkringsgrupper är frånslagna, fortfarande inte går att återställa så bör du kontakta auktoriserad installatör. 

Felanmälan

Om du inte hittar något fel hemma hos dig, gör en felanmälan till vår driftcentral på telefon 0586-750 200.

Se information om pågående driftavbrott i toppmenyn här på hemsidan (alternativt klicka på denna länk).

Vid större strömavbrott meddelas också störningsinformation via lokalradion (glöm inte batterier till radion).