Integration

Integration

Genom att stötta viktiga projekt vill vi bidra till sysselsättning och inkludering.

Nattfotboll

Vi är stolt sponsor till Karlskogahems uppskattade projekt som startade sommaren 2018. Många barn och ungdomar träffas kvällstid varje vecka för att spela fotboll, umgås och stifta nya bekantskaper. Meningsfulla aktiviteter där ledare finns på plats.

Föreningen Integrera Karlskoga

FIK skapar meningsfull sysselsättning för personer med funktionsvariationer. FIK ordnar med arbetsträning, praktik och daglig verksamhet. Genom arbete och delaktighet integreras människor i samhället. Vi samarbetar med FIK genom att deras medlemmar samlar in och tar hand om återbruksprylar på Mosseruds återvinningsanläggning.

Karlskoga-andan

Ett samverkansprojekt mellan oss, Karlskoga kommun, Karlskogahem och Värmlands idrottsförbund som drar igång under 2019. Tillsammans ska vi skapa meningsfulla aktiviteter för barn och unga så att de kan träffas under ordnade former med ledare på plats. Följ gärna projektet på instagram där aktuella aktiviteter presenteras.