Anslut min bostad

Steg för steg till en nyanslutning.

Här är en guide som består av sex steg med information om vad du, din elinstallatör och vi ska göra för att anslutningen ska gå igenom. 

Guiden gäller även för dig som vill utöka en befintlig anläggning, ansluta solceller eller en laddlösning till ett befintligt abonnemang. 

Nyanslutning steg för steg