Tanka biogas i Karlskoga

I Karlskoga kan du tanka biogas vid Mosseruds återvinningsanläggning och vid Qstar-macken i Rosendal. Båda är självbetjäningsanläggningar som har öppet dygnet runt.

Aktuellt pris

Rosendal 28,26 kr/kg (jämförpris bensin/liter = 18,84 kr)
Mosserud 28,16 kr/kg (jämförpris bensin/liter = 18,77 kr)

Betalsätt: VISA, MasterCard, JCB, UnionPay och Diners/Discover
Kontakt: 0586-750 200 eller biogas@karlskogaenergi.se

Koordinater Mosserud: 59.3247, 14.4429
Koordinater Rosendal (Mumblingsvägen 5): 59.33024, 14.54717

Räkna ut jämförelsepriset

Fordonsgas mäts och säljs i kilo när du tankar. Ett kilo gas innehåller ungefär 50 procent mer energi än en liter bensin. För att räkna ut jämförelsepriset delar du alltså gaspriset med 1,5. Räkneexempel:

Ett prisexempel där biogaspriset delas med 1,5 och ger ett jämförelsepris

 

Vi har 100% biogas

Vi blandar inte in någon naturgas i vår fordonsgas. Den består av 100% förnybar biogas.

 

Biogas inte längre skattebefriad

Efter ett beslut i EU är biogasen från mars 2023 inte längre skattebefriad vilket innebär att vi tyvärr måste höja priset vid Biogasbolagets tankstationer. 

Den nya pålagan för koldioxidskatt samt moms gör att vi måste höja biogaspriset med 4,76 kronor/kg.

Biogasen är en viktig framtida energikälla som minskar klimatavtrycket i ett helhetsperspektiv. Eftersom det är en relativt ny energikälla krävs omställningsstöd precis som exempelvis eldrivna fordon fått. Med den energisituationen som råder är det väldigt olyckligt att man ändrar förutsättningarna och försvårar för nya klimatpositiva energislag.

Bakgrund

EU-kommissionen godkände 2020 en tioårig förlängning av Sveriges skattebefrielse för biogas. Detta överklagades dock till EU-domstolens första instans, tribunalen, som upphävde beslutet. I domen fastslås att kommissionen har agerat fel i sitt beslut om Sveriges skattebefrielse.

Regeringen meddelar att de kommer ha en löpande dialog med kommissionen på olika nivåer med målet att få ett fortsatt godkännande för skattebefrielse av biogas på plats så snabbt som möjligt.