Priser och avtalsvillkor

Prislistan gäller från 2024-01-01

Mervärdesskatt (moms) är för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade.

Högspänning

Elsäkerhetsverkets avgifter avser 2023. Uppdateras med avgifter för 2024 så snart dessa publicerats av myndigheten.

 

 Specifikation

Avgift

Exkl moms  Inkl moms
Fast nätavgift, kronor/år 26 140 32 675
Rörlig nätavgift, öre per kWh 6,51 8,14
Effektavgift, kronor/kW, januari-december (se nedan) 35,07 43,84
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) - (se nedan) 55,55 69,43
Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten,  kronor/år 2 129 2 661
Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor/år 905 1 131
Nätövervakningsavgift, kronor/år 870 1 088

Länk till information om högspänningsavtal

 
Lågspänning, effekt (80A och uppåt)

Specifikation
 

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
Fast nätavgift, kronor per år 14 280 17 850
Rörlig nätavgift, öre per kWh 15,12 18,90
Effektavgift, kronor/kW (jan-dec) 41,16 51,45
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) 70,04 87,54

 
Effekttariff, säkringsstorlek 35-63 A

Specifikation

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
Huvudsäkring, 35 A 6 684  8 355 
Huvudsäkring, 50 A 9 444  11 805 
Huvudsäkring, 63 A 12 239  15 299 
Gemensamma delar    
Rörlig nätavgift, öre per kWh 15,12 18,90
Effektavgift, kronor/kW (jan-dec) 41 16 51,45
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) 70,04 87,54

 
Vilande abonnemang

 

 Specifikation

Avgift, kronor per år
Exkl.moms  Inkl.moms 
 Vilande abonnemang 800 1000 


Om du har ett pågående abonnemang där ingen el behövs under en tid kan du byta till ett vilande abonnemang. Årsavgiften är 1000 kronor inklusive moms per år och ingen energiförbrukning är tillåten. Ett vilande abonnemang måste löpa minst ett år och kan löpa max fem år. Helårsavgift tas ut även om abonnemanget återaktiveras i förtid. Vid återanslutning efter fem år ses det som nyanslutning enligt då gällande taxa. 


Normaltariff N1, lägenhet 16 A

 

 Specifikation

Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 

 Fast nätavgift, kronor/år 2 400 3 000
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 15,12  18,90 

 
Normaltariff N3, 16-25 A

 Specifikation

Avgift, kronor per år

 Exkl.moms 

Inkl.moms 

 Huvudsäkring, 16 A 5 160  6 450 
 Huvudsäkring, 20 A  7 812  9 765 
 Huvudsäkring, 25 A  10 876  13 595 
Gemensamma delar    
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 15,12 18,90

 
Gemensamma avgifter för lågspänning 

Elsäkerhetsverkets avgifter avser 2023. Uppdateras med avgifter för 2024 så snart dessa publicerats av myndigheten.

 Specifikation Avgift, kronor per år
Exkl. moms  Inkl. moms 
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten 39,20  49,00 
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket 11,10  13,88 
 Nätövervakningsavgift

4,35 

5,43 

 
Omvandling från säkringsstorlek till effekt

Säkring (A) Effekt (kW)
16 10
20 13
25 17
35 23
50 33
63 42
80 53
100 67
125 83
160 107
200 133