Priser och avtalsvillkor

Prislistan gäller från 2022-07-01.

Mervärdesskatt (moms) är för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade.

Högspänning

 

 Specifikation

Avgift

Exkl moms  Inkl moms
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 4,98 6,22
 Fast nätavgift, kronor/år 17 705 22 131,25
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor/år 2 129 2 661
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor/år  905 1 131
 Nätövervakningsavgift, kronor/år 870 1 088
 Abonnemangsavgift, kronor/kW och år (se info nedan) 19,93 24,91
 Effektavgift, kronor/kW, januari-december (se nedan) 19,93 24,91
Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) - (se nedan) 26,58 33,25

Länk till information om högspänningsavtal

Räknesnurra för högspänning effekt-kunder 

Lågspänning, effekt

 Specifikation
Säkring större än 63A. Under månaden högsta effekt. 

Avgift
Exkl.moms  Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 8,09 11,12
 Fast nätavgift, kronor per år 10 535 13 169
 Effektavgift, kronor/kW (jan-dec) 42,08 52,60
 Effektavgift hög, kronor/kW (jan-mars, nov-dec) 60,88 76,10

 
Räknesnurra för lågspänning effekt-kunder

Vilande abonnemang

 

 Specifikation

Avgift, kronor per år

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Vilande abonnemang 800 1000 

Om du har ett pågående abonnemang där ingen el behövs under en tid kan du byta till ett vilande abonnemang. Årsavgiften är 1000 kronor inklusive moms per år och ingen energiförbrukning är tillåten. Ett vilande abonnemang måste löpa minst ett år och kan löpa max fem år. Helårsavgift tas ut även om abonnemanget återaktiveras i förtid. Vid återanslutning efter fem år ses det som nyanslutning enligt då gällande taxa. 

Normaltariff N1, lägenhet 16 A

 

 Specifikation

Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Rörlig nätavgift, öre per kWh 15,66  19,58 
 Fast nätavgift, kronor per år 1 552  1 940 

 

Normaltariff N3, rörlig nätavgift

 Specifikation Avgift

Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 - 63 A, öre per kWh 15,66  19,58 

  

Normaltariff N3, fast nätavgift

 Specifikation

Avgift, kronor per år

 Exkl.moms 

Inkl.moms 
 Huvudsäkring, 16 A 3 596  4 495 
 Huvudsäkring, 20 A  5 348  6 685 
 Huvudsäkring, 25 A  7 608  9 510 
 Huvudsäkring, 35 A 11 558  14 448 
 Huvudsäkring, 50 A 16 400  20 500 
 Huvudsäkring, 63 A 20 650  25 813 

 

Gemensamma avgifter för lågspänning 

 Specifikation Avgift, kronor per år
Exkl. moms  Inkl. moms 
 Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten 39,20  49,00 
 Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket 11,10  13,88 
 Nätövervakningsavgift

4,35 

5,43 

 

Omvandling från säkringsstorlek till effekt

Säkring (A) Effekt (kW)
16 10
20 13
25 17
35 23
50 33
63 42
80 53
100 67
125 83
160 107
200 133