Din fallfrukt blir ny energi

Vi tar emot fallfrukt och gör biogas och biogödsel av den.

Så här slänger du den:

Släng små mängder i bruna påsen

Se till att påsarna går att försluta. Släng bland matavfallet i bruna sopkärlet. Tänk på att kärlet inte får bli för tungt.

Släng små mängder i trädgårdsavfallskärlet

Du som har ett kärl för trädgårdsavfall kan lägga mindre mänder direkt i kärlet utan bruna påsar. Tänk även här på att kärlet inte får bli för tungt.

Släng stora mängder på Mosserud

Under sensommar och höst har vi en särskild container för fallfrukt på Mosserud. 

Vad händer med frukten sen?

Via denna länk kan du läsa om hur vi gör biogas.