Årsredovisning

De senaste årsredovisningarna uppdelat på våra olika bolag.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster. Filerna är tunga så det kan ta en liten stund att öppna. 

Karlskoga Energi & Miljö AB, koncern och moderbolag (pdf, 11336 kb)
Karlskoga Elnät AB (pdf, 6250 kb)
Karlskoga Kraftvärmeverk AB (pdf, 6843 kb)
VA-bolaget i Karlskoga AB (pdf, 6061 kb)
Karlskoga Stadsnät AB (pdf, 4745 kb)
Karlskoga Vattenkraft AB (pdf, 6009 kb)
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (pdf, 4473 kb)
Biogasbolaget i Mellansverige AB (pdf, 5968 kb)