Gratis hämtning av trädgårdsavfall upphör

Från den 1 juli 2020 har gratis hämtning av trädgårdsavfall vår och höst upphört i Karlskoga och Storfors.

Bakgrunden till beslutet är arbetsmiljöskäl. Säckarna med trädgårdsavfall kunde på grund av regn och andra omständigheter vara mycket tunga.

Som alternativ till hämtningen kan du välja att ha en trädgårdskompost eller kostnadsfritt lämna ditt avfall på återvinningsanläggningen.

Du som bor i Karlskoga kan även välja att abonnera på ett trädgårdsavfallskärl som töms regelbundet hela trädgårdssäsongen. Läs mer om tjänsten här.

Ändringen är fastställd i kommunfullmäktige både i Karlskoga och Storfors.