Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.

De allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme i näringsverksamhet ändrades i mars 2023 och trädde i kraft den 1 september 2023.

Länk till Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Personuppgifter

2018 kompletterats avtalsvillkoren med ett tillägg då den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla. 

Länk till information personuppgifter näringsidkare (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Information om Karlskoga Energi & Miljös hantering av personuppgifter finns här: Behandling av personuppgifter