Att spola rätt är lätt

I samband med Världsvattendagen kör vi igång en informationskampanj tillsammans med Karlskoga kommun och Karlskogahem för att öka kunskapen om vad som får spolas ner i toaletten.

Varje år hamnar 75 ton skräp i Karlskogas avlopp och skapar problem. Mycket kommer från toaletter där allt från tops, bindor, kattsand och godispapper till läkemedel, snus och cigarettfimpar spolas ner. 

- Felspolningar ger inte bara besvärliga stopp i avloppsrören, det förstör dyrbar utrustning i reningsverket och förorenar vattnet i Möckeln och andra vattendrag. Eftersom inte alla skadliga ämnen i skräpet kan renas bort följer vissa kemikalier och tungmetaller med det renade vattnet ut i naturen och det får förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer, berättar Peter Jarl, marknads- och kommunikationschef på Karlskoga Energi & Miljö.

De här problemen finns överallt, inte bara i Karlskoga, men nu tar vi ett gemensamt grepp för att informera Karlskogaborna. Reningsverket i Aggerud tar emot avloppsvatten från drygt 30 000 personer och vi hoppas att den här insatsen ska få många att ändra sitt beteende och tänka till kring vad man spolar ner i toaletten.

Starten för informationskampanjen sker på Världsvattendagen den 22 mars. 

Läs mer här om hur du spolar rätt.