Barn & Ungdomsprojekt

För barn och ungdomar

Vi stödjer flera viktiga projekt för våra yngre invånare.

Karlskoga-andan

Ett samverkansprojekt mellan oss, Karlskoga kommun, Karlskogahem och Värmlands idrottsförbund som drog igång under 2019. Tillsammans ska vi skapa meningsfulla aktiviteter för barn och unga så att de kan träffas under ordnade former med ledare på plats. Allt är kostnadsfritt för deltagarna. Följ gärna projektet på instagram där aktuella aktiviteter presenteras.

Exempel på aktiviteter är fotboll, dans, simundervisning, sommaraktiviteter och gymnastik.

Let´s Make Love Great Again

Ett rikstäckande skolprojekt som arbetar för kärlek, respekt och gemenskap. Genom att sprida information i skolor hjälper projektet barn undan farorna med internet och skapar en god samtalston. Alla fjärdeklassare i Sverige får en bok i ämnet och vi bidrar till böckerna som delas ut i Karlskogas skolor. Se en film om projektet.

I kärlekens tecken

Den lokala fonden arbetar för att hjälpa ekonomiskt utsatta i Karlskoga. Bland annat anordnas sommarlovsresor och julkassar delas ut. Läs mer här.

Natur- och miljöboken

Boken delas ut i skolan varje år till mellanstadieelever. Här får barnen kunskap om miljön och klimatförändringar. Se en film om Natur- och miljöboken.

Trafiksäkerhetskampanjen Flexbert

Vi är med och bidrar till att reflexprodukter kan delas ut till barn i åldrarna 2-12 år. Kampanjens syfte är en ökad trafiksäkerhet med synliga barn efter vägarna. Läs mer här.

Svenska Narkotikapolisföreningen

Arbetar förebyggande genom att förse högstadieskolor med utbildningsmaterial i narkotika- och dopingfrågor.

Aktiv skola

Information delas ut i skolan om flera viktiga ämnen, exempelvis vad man bör veta om tobak, alkohol och droger, och grooming. Läs mer här.

Trafikkalendern

Sveriges största läromedel om barn och trafik som delas ut utan kostnad i skolor. Läs mer här.

Min Stora Dag

Istället för julkort och julklappar till medarbetare och kunder skänkte vi 2019 pengar till sjuka barn. 

Rising Stars

Karlskoga kulturskola arrangerar årligen en show i Nobelhallen där samtliga lågstadieklasser bjuds in att delta med sång och rörelse.