Priser

Prislistan gäller vanligt förekommande avgifter från 2024-01-01. Mervärdesskatt (moms) ingår med aktuell skattesats i samtliga priser.

VA-taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2023-12-12.

Läs mer om ny VA-taxa som gäller från 2024-05-01 

Förbrukningsavgift (rörlig avgift)

Specifikation Inklusive moms
Vatten och avlopp totalt/m³ 27,42 
Vattenandel/m³ 11,75 
Avloppsandel/m³ 15,67 

Fast avgift per år och mätare

Mätarstorlek för villor och småhus med max två lägenheter  Inklusive moms
 20 mm 7 893
 25 mm  28 683
 40 mm 57 369
 50 mm  76 500

Övriga förekommande avgifter, till exempel uppsättning/nedtagning av mätare och nyanslutningsavgifter kan du läsa om i taxedokumentet nedan.

Taxa för VA-bolaget i Karlskoga AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer om taxan som gäller från 2024-01-01 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Anslutningsavgifter 2024

För att ansluta sig till Vatten och avlopp inom tätort gäller följande priser:

Vatten + Avlopp = 153 688 kr
Vatten + Avlopp + Dagvatten = 173 750 kr + 18,75 kr per kvadratmeter tomtyta. 

För mer information om anläggningsavgifter kontakta oss på telefon 0586-750 100.

Räkneexempel enligt 2024 års taxa

Tre serviser (vatten, avlopp och dagvatten) 173 750 kr + avgift för tomtyta 18,75*tomtyta

Exempel fastighet på 1200 m² = 1200*18,75 = 22 500

Totalt: 173 750 + 22 500 = 196 250  kr inkl moms

Två serviser, ej dagvatten, bebyggd fastighet 153 688 kr inklusive moms.