Fjärrvärmepriser

Våra priser baseras bland annat på kostnader för drift och underhåll, investeringar och personal.

Prisutvecklingen hos oss är stabil, vilket syns när man jämför med tidigare års prislistor som finns i arkivet på denna sida. 

Priser som gäller från 2024-01-01 ser du längre ned på sidan.

Priser 2023

Villa

Kostnaden för en nyanslutning är 77 000 kronor inklusive moms.
Villataxan består sedan av ett fast pris och ett energipris.

Villa  73,50 4066,00

Specifikation

Energipris öre/kWh
inklusive moms
Fast pris kr/år
inklusive moms

Mervärdesskatten, moms, är för närvarande 25 procent. Om mervärdesskatten förändras under löpande år justeras avgifterna i motsvarande mån.

Prisexempel

Här följer några prisexempel. De bygger på olika årsförbrukningar och är inklusive moms.

Årlig förbrukning kWh Total kostnad/år Varav fast del Varav rörlig del
25 000 kWh 22 441 kr 4 066 kr 18 375 kr
10 000 kWh 11 416 kr 4 066 kr 7 350 kr
15 000 kWh 15 091 kr 4 066 kr 11 025 kr
20 000 kWh 18 766 kr 4 066 kr 14 700 kr

 

Prislista, gäller från 2024-01-01

Villa

Kostnaden för en nyanslutning är 77 000 kronor inklusive moms.
Villataxan består sedan av ett fast pris och ett energipris.

Villa 85,3 4 554
Specifikation Energipris öre/kWh
inklusive moms
Fast pris kr/år
inklusive moms

Mervärdesskatten, moms, är för närvarande 25 procent. Om mervärdesskatten förändras under löpande år justeras avgifterna i motsvarande mån.

Prisexempel

Här följer några prisexempel. De bygger på olika årsförbrukningar och är inklusive moms.

Årlig förbrukning kWh Total kostnad/år Varav fast del Varav rörlig del
25 000 kWh 25 869 kr 4 554 kr 21 315 kr
10 000 kWh 13 080 kr 4 554 kr 8 526 kr
15 000 kWh 17 343 kr 4 554 kr 12 789 kr
20 000 kWh 21 606 kr 4 554 kr 17 052 kr