Lagar och regler

Inom vatten och avlopp finns det lagar och regler att förhålla sig till.

Här finns information om Lagen om allmänna vattentjänster samt Karlskoga Energi & Miljös allmänna bestämmelser, ABVA.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster är kommunerna skyldiga att ordna vattentjänster. Lagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av vattentjänster och vattenkonsumenten. Lagen innefattar rättigheter och skyldigheter för alla parter.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Karlskoga Energi & Miljös allmänna bestämmelser (ABVA)

Allmänna bestämmelser för vatten och avvloppsanläggningar i Karlskoga kommun, ABVA, är en kommunal föreskrift om hur man får använda den allmänna va-anläggningen. Dokumentet reglerar skyldigheter mellan Karlskoga Energi & Miljö och vattenkonsumenten och har sin grund i lagen om allmänna vattentjänster. 

Länk till ABVA (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 

ABVA gäller för alla abonnenter som är anslutna till kommunens vatten- och avloppsanläggningar och beskriver vad som gäller vid användande som börjar vid förbindelsepunkten cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns.