Förslag till vattenskyddsområde Gälleråsen

Vi har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Gälleråsens grundvattentäkt.

VA-Bolaget i Karlskoga AB har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Gälleråsens grundvattentäkt i Karlskoga kommun och ansökt om att Länsstyrelsen i Örebro län ska fastställa detta. Den som äger mark eller är innehavare av särskild rätt till marken inom det föreslagna vattenskyddsområdet föreläggs att lämna synpunkter på förslaget. Ärendet kan komma att avgöras även om man inte yttrar sig.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Örebro län och Karlskoga Energi & Miljö AB. Föreläggandet och förslag till beslutet finns även digitalt:

Föreläggande vattenskyddsområde Gälleråsen (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Förslag till beslut vattenskyddsområde Gälleråsen (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Uppdaterade kartor förslag vattenskyddsområde Gälleråsen (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

För att yttra dig

Eventuella synpunkter lämnas till Länsstyrelsen, 701 86 Örebro, eller orebro@lansstyrelsen.se senast den 22 juni 2022. Ange ärendets diarienummer 513-3129-2013.