Farligt avfall

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är ett samlingsnamn på olika avfall som innehåller, eller delvis består av, ämnen som kan orsaka stora skador om de inte återvinns på rätt sätt. Detta lämnar du på Mosseruds återvinningsanläggning. Exempel på farligt avfall är:

 • spillolja, smörjfetter
 • fotogen, kristallolja, förtunning, lacknafta, terpentin, tri (kloretylen)
 • aceton, T-sprit med flera lösningsmedel
 • kylarvätska, avfettnings- och rostborttagningsmedel med flera bilvårdsmedel
 • syror, fotokemikalier, färgborttagningsmedel, soda och andra "skarpa" rengöringsmedel
 • bekämpnings- och träskyddsmedel
 • färger, lacker, lim och spackel
 • batterier, alla typer inklusive laddningsbara
 • sprayer, även tomma sprayflaskor
 • lysrör, lågenergilampor, glödlampor
 • medicin (lämnas på apoteken)
 • Impregnerat virke

Samlaren för småelektronik

Säkerhetsskåpet Samlaren är speciellt framtaget för insamling av småelektronik i matbutiker. Batterier, lampor och mindre elprylar som mobiltelefoner, rakapparater, fjärrkontroller etc kan du lämna i skåpet. Din insats leder till dubbel samhällsnytta - dels får vi bort farliga ämnen från kretsloppet och dels kan värdefulla metaller återvinnas som sedan används vid tillverkning av nya produkter. 

Samlaren finns på ICA Maxi, Coop Forum, Willys och Ö&B.

Vitvaror

I Sverige har vi ett producentansvar. Det innebär att den som tillverkar eller säljer en produkt också ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Du kan läsa mer om producentansvar här.  

Du kan även lämna vitvaror på Mosseruds återvinningsanläggning