Det här är Karlskoga Energi & Miljö

Vi är det lokala energibolaget i Karlskoga. Varje dag levererar vi tjänster som gör livet enklare. Tillsammans med våra kunder vill vi skapa ett hållbart och attraktivt Karlskoga.

Vi erbjuder elnät och elavtal, belysning, vatten och avlopp, avfallshantering och återvinning, fjärrvärme och ånga, fiber via stadsnätet och biogas. Vi producerar även el lokalt i småskaliga vattenkraftverk.

Som arbetsgivare sysselsätter vi cirka 190 personer.

Vi arbetar inte bara med samhällsviktiga funktioner - vi vill även bidra till utvecklingen av ett levande och inkluderande Karlskoga. Det gör vi bland annat genom sponsring av idrotts- och kulturliv, välgörenhet, engagemang vid lokala evenemang, integrationsprojekt och en ständig utveckling av hållbara lösningar.