Kompost

Du som tar hand om ditt matavfall i en hemkompost behöver inte ha något brunt sopkärl. Du får näringsrik jord från dina matrester och det bildas ett cirkulärt system när jorden används i den egna trädgården.

Din kostnad blir dessutom något lägre jämfört med ett ordinarie abonnemang.

Länk till aktuell prislista.

Kravet är att komposten ska vara sluten och skadedjurssäker. Den ska ha en behållare som rymmer minst 50 liter per person i hushållet.

Hur ansöker jag?

Fyll i denna blankett och skicka till oss. När vi fått din ansökan kommer vi ut och besiktar komposten.

Några tips att tänka på vid valet av kompostbehållare

  • Hur tar behållaren in syre? Syre är väldigt viktigt för komposteringsprocessen. Utan syre luktar det väldigt illa. Det är viktigt att blanda om i kompostbehållaren för syretillförsel.

  • Fungerar kompostbehållaren året runt? Om du ska kunna kompostera vintertid krävs en väl isolerad behållare.

  • Hur lättarbetad är kompostbehållare? Nylagt avfall ska alltid vändas ned i det aktiva skiktet som därefter täcks med strömaterial.

  • Hur tömmer man behållaren? Det måste vara enkelt att tömma kompostbehållaren. Helst ska en sida på behållaren gå att ta bort så att man lätt kan skyffla ur komposten.