Agenda 2030

På Karlskoga Energi & Miljö arbetar vi med de globala målen i Agenda 2030.

Som samhällsaktör tycker vi att det är viktigt att integrera FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, i vår verksamhet. Vi följer hela tiden vilka mål som är relevanta för oss.

Idag ser vi att vi har påverkan på målen 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 15 i agendan.

Bild av FN:s globala mål enligt Agenda 2030


Företagets aktiviteter ska ligga i linje med målen i agendan och vi ska väva in dem i vår långsiktiga affärsstrategi.

Agenda 2030 i korthet

Världens ledare har sedan 2015 förbundit sig till FN:s 17 globala mål för att uppnå fyra övergripande målsättningar till år 2030:

• att avskaffa extrem fattigdom
• att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• att lösa klimatkrisen
• att främja fred och rättvisa

De globala målen balanserar på de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk.

Klicka här för att läsa mer om Agenda 2030 och de globala målen https://www.globalamalen.se/