Så gör vi biogas

På biogasanläggningen i Gottebol tillverkas biogas och biogödsel av vallgröda, naturgödsel och organiskt avfall bland annat i form av matavfall.

Om verksamheten - så här går det till

Anläggningen är en samrötningsanläggning där matavfall, vallgräs, naturgödsel och fettavskiljarslam används som råvaror för produktion av biogas. Substraten levereras till olika mottagningshallar och tippfickor för att sedan förbehandlas.

Matavfallet förbehandlas till en bioslurry vilket innebär att den krossas och separeras från icke organiskt material. Bioslurryn blandas därefter med gödsel och fettavskiljarslam för att sedan hygieniseras. Hygienisering innebär att materialet värms upp till 70 grader i minst en timme för att förhindra eventuell bakteriesmitta. Efter uppvärmningen pumpas bioslurry, gödsel och fettavskiljarslam in i rötkamrarna. 

Vallgräset tas emot under skördetid och lagras som vallensilage. Vallensilaget förbehandlas i en extruder vilket innebär att det med mekanisk energi sönderdelas. Efter förbehandlingen tillförs det rötkamrarna som tillsammans med övriga substrat producerar biogas. 

I rötkamrarna pågår en syrefri process som bryter ner det organiska och omvandlar det till biogas. Biogasen som bildas innehåller mestadels metan och koldioxid och processen kan jämföras med det som sker i en komage. Förutom biogas bildas även biogödsel i rötkamrarna. Biogödseln förs vidare till en lagringstank klar att transporteras till lantbrukaren för att sedan spridas på åkermark.

Ovanpå lagringstanken för biogödsel lagras biogasen i en gasklocka. Från gasklockan förs gasen vidare till uppgraderingsanläggningen där gasen "tvättas" till fordonsgas. Efter denna reningsprocess innehåller gasen mestadels metan. Därefter tryckhöjs den uppgraderade gasen för att kunna användas som fordonsbränsle. 

Biogasprocessen
Klicka på bilden för att förstora

 

Företagsuppgifter

Här hittar du företagsfakta om bolagen.