Elstöd betalas ut med start 20 februari

Försäkringskassan ansvarar för utbetalningen av stödet för oktober 2021-september 2022. De börjar betala ut pengarna den 20 februari.

Utbetalningarna från Försäkringskassan som sker i februari gäller privatpersoner och avser perioden 1 oktober 2021 - 30 september 2022. För att få en utbetalning ska ditt namn ha stått på elnätsavtalet den 17 november 2022. Elstödet omfattar elområde 3 och 4.

I elprisområde 3 (där Karlskoga ingår) är stödet 50 öre per förbrukad kWh under perioden. Du kan se din förbrukning genom att logga in i vår app eller på Mina sidor.

Läs mer om elstödet här.