Fjärrvärme i Karlskoga

Vi har levererat fjärrvärme i Karlskoga sedan 1970-talet. Kraftvärmeverket på Björkborn byggdes 1985 och här produceras värme, ånga och el.

Fjärrvärmen levereras till cirka 1500 anläggningar runt om i Karlskoga, varav drygt 1000 villor. Ångan levereras till industrier i Björkborns industriområde, och elen säljs.

I kraftvärmeverket förbränns bland annat källsorterat hushållsavfall från 14 kommuner i regionen. Anläggningen tillämpar en avancerad reningsteknik för att minimera det ekologiska fotavtrycket.

Läs mer om vår anläggning via denna länk.

Fjärrvärme i Karlskoga