Mikroproduktion av solel

Vad kul att du är intresserad av att producera egen el!

Solceller

I Sverige finns det bra förutsättningar för solenergi och tekniken har blivit både billigare och bättre. Och med tanke på energiomställningen behöver vi fler elproducenter. Vi hjälper dig gärna så att du får en så bra produktion som möjlig.

Varför solceller?

Solceller omvandlar solljus till förnybar el. Detta är ett utmärkt sätt att förse en fastighet med egenpoducerad energi. Solens energi ger egen klimatsmart el, en lägre elkostnad och du bidrar till ett hållbart energisystem.

Hur kommer jag igång med solceller?

När du har bestämt dig för att installera solceller behöver du säkerställa att elnätet klarar av att ta emot det överskott som dina solpaneler kommer att producera.

Karlskoga Elnät har anslutningsplikt men i vissa fall går det inte att ansluta ny produktion utan att förstärka elnätet. Detta kan skapa ledtider när många vill ansluta samtidigt. Din elinstallatör hjälper till med dessa frågor.

Gör så här för att komma igång:

  1. Anlita ett elinstallationsföretag. Detta behöver vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.

  2. Din elinstallatör gör en föranmälan till oss. Den är viktig för att säkerställa att din anläggning uppfyller de krav som finns men även för att se om vi har kapacitet i elnätet. 

  3. Vi granskar föranmälan och säkerställer att anläggningen uppfyller de krav som finns. 

  4. Vi skickar ett installationsmedgivande till elinstallatören och installationen kan påbörjas.

Vilka krav finns för en solcellsanläggning?

Det finns många krav som din solcellsanläggning måste uppfylla för att vi ska kunna ge ett installationsmedgivande och godkänna anslutningen till elnät. Anläggningen och installationen ska uppfylla kraven enligt Energimarknadsinspektionens, Svenska Kraftnäts, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och Karlskoga Elnäts tekniska villkor för installation mikroproduktion.

Hur mycket kostar det att ansluta en solcellsanläggning?

Vi debiterar dig vanligtvis ingen kostnad för anslutningen av din solcellsanläggning om du har en huvudsäkring upp till 25 A. Din elinstallatör avgör om din elanläggning behöver säkras upp och sker det inom befintligt säkringsintervall görs det utan extra kostnad. Däremot tillkommer en kostnad om du till exempel behöver säkra upp till ett nytt intervall (över 25 A) eller genomföra andra förändringar på din elanläggning.

Priser och ersättningar

När dina solpaneler börjar producera el kommer denna el i första hand att användas för ditt privata bruk. Om du producerar mer el än du själv använder får du ersättning för detta. Den elhandlare du valt köper överskottselen. Om du har oss som elhandlare betalar vi enligt:
 

Ersättning för överskottsel bli enligt Nordpools månadsspotpris (förändras månadsvis):

Ersättning per kWh exklusive moms
(Prisområde SE3)
September 2022  228,633 öre/kWh

 
Ersättning för nätnytta

Du får även en ersättning för nätnyttan, dvs att vi som elnätsägare får minskade kostnader för överföring av el på grund av din närproduktion av el. Vi ersätter dig enligt:

Ersättning per kWh inklusive moms 3,40 öre/kWh

 
Mätarsäkring för konsumtion

Ibland kan man vara tvungen att höja huvudsäkringen i sin fastighet på grund av att man installerar solpaneler. Detta innebär en ökad fast månadsavgift. För att undvika detta kan man installera en servissäkring som begränsar maximal produktion innan mätaren och en mätarsäkring som begränsar maximal konsumtion efter mätaren i enlighet med standarden SS 430 01 10 utg. 10. Kontakta oss för mer information om du är intresserad av detta.

För närvarande betalas dessa ersättningar ut per kalenderår.