Tillskottsvatten

Dagvatten och dräneringsvatten som felaktigt kommer in i avloppsledningarna kallas för tillskottsvatten.

Hur uppstår tillskottsvatten i avloppsledningarna?

Tillskottsvatten kan uppstå i avloppsledningarna på många olika sätt. Här är de vanligaste anledningarna:

  • felkopplingar från fastigheter där stuprören är ihopkopplade med avloppsservisen.
  • rörbrott där dagvattnet tränger sig in i avloppsledningen.
  • att brunnslocken är i dåligt skick så regnvattnet (dagvatten) tränger igenom brunnslocken.

Ledningarna är inte dimensionerade för tillskottsvatten

Tillskottsvatten skapar problem både för dig som fastighetsägare och för dina grannar som kan drabbas av översvämningar. Även våra anläggningar påverkas eftersom avloppsledningarna inte är dimensionerade för att ta emot tillskottsvattnet. När tillskottsvattnet kommer till anläggningarna renas det på samma sätt som avloppsvattnet vilket tar onödiga resurser och sliter på utrustningen. Det innebär ökade driftkostnader som på sikt även påverkar VA-taxan.

Via denna länk kan du läsa mer om hur du som fastighetsägare ska ha hand om dagvattnet på din fastighet.

Via denna länk kan du läsa mer om hur du kan förebygga översvämningar och vad du ska göra om du ändå drabbas.