Sophämtning vid fritidshus

Behöver du sophämtning under sommarhalvåret vid ditt fritidshus så kan du beställa sommarhämtning.

Sommarhämtningen pågår mellan vecka 16 och vecka 43. Matavfallet hämtas som standard varannan vecka medan du själv kan välja om restavfallet ska hämtas varannan, var fjärde, var sjätte eller var åttonde vecka. Om du har en hemkompost för matavfall kan du välja att bara ha hämtning av restavfall.

Prislista

Länk till aktuell prislista

Jag vill beställa sommarhämtning

Länk till formulär

Jag har sommarhämtning och vill ändra mitt hämtningsintervall

Vill du ha glesare tömning av ditt gröna kärl för restavfall?

Länk till formulär

Kompost vid fritidshus

Länk till mer information.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha hjälp att beställa tjänsten? Välkommen att kontakta vårt kundcenter.