Prisändring på fjärrvärme från 1 januari 2024

På grund av fortsatt kraftigt ökande bränslekostnader måste vi höja fjärrvärmepriset vid årsskiftet.

Priset höjs i genomsnitt med 15 procent för både företags- och privatkunder och ökningen omfattar den rörliga delen (energipriset), effektavgiften samt den fasta månadsavgiften.

Prisutvecklingen har under en lång tid varit stabil. Men på grund av de drastiska ökningarna i bränslekostnader, särskilt för biobränsle och flis samt el och transporter, har vi varit tvungna att höja priserna mer än tidigare under de senaste åren. Dessa ökningar kan främst kopplas till konflikten i Ukraina och den höga inflationen. Biobränsle och flis står för cirka 70 procent av bränslet vi använder på kraftvärmeverket, medan resterande 30 procent främst består av hushållsavfall.

Fjärrvärme - ett prisvärt alternativ

Investeringen i fjärrvärme är relativt låg i jämförelse med andra värmekällor. Att välja fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten är ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt alternativ. Det är inte bara ett smart och energieffektivt val, utan det är också klimatvänligt och hjälper till att minska belastningen på elsystemet.

Nya prislistor

De nya prislistorna gäller från 2024-01-01 och du kan se dem i sin helhet via länkarna nedan. 

Privatkunder

Höjningen innebär en ökad kostnad på cirka 225 kronor per månad för en normalvilla som förbrukar 19 000 kWh/år.

Länk till prislista för privatkunder (sidan öppnas i nytt fönster)

Företag

Länk till prislista för företagskunder (sidan öppnas i nytt fönster)