Töm poolen på rätt sätt

Viktig information för att skona både VA-nätet och naturen.

Tänk på att avklorera vattnet innan poolen töms. Om vattendrag tar emot vatten fullt med kemikalier kan det påverka djur- och växtliv. Du avklorerar enklast genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas. Ett annat alternativ är att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat. Detta säljs ofta i butiker för bassängtillbehör.

Det bästa sättet är att tömma poolen på gräsmattan eller på någon annan lämplig yta på tomten så att vattnet infiltreras i marken. På så sätt slipper poolvattnet belasta ledningsnätet. 

Töm aldrig en klorerad pool i avloppet eftersom det kan påverka de biologiska processerna på reningsverket negativt. Att tömma den i dagvattnet, det vill säga i brunnarna ute på gatan, är inte heller någon bra idé eftersom det kan ta död på mikroorganismer och annat djurliv i vattnet.