Ersättning för elavbrottet i december

Du som drabbades av elavbrottet och som har rätt till avbrottsersättning kompenseras på fakturan i mars.

Den 29-30 december 2023 drabbades vi av ett omfattande elavbrott när ett oväder drog fram med blåst och tung snö. Stora delar av landsbygden blev utan el och när ett elavbrott varar längre än 12 timmar i sträck har man som kund rätt till avbrottsersättning.

Vi har nu gått igenom avbrottsstatistiken och för dig som har rätt till ersättning kommer den som ett avdrag på fakturan du får i början av mars.  

Du kan läsa mer om avbrottsersättning och vad som gäller här: https://www.energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/klagoguide/avbrottsersattning/