Riktlinjer för vår sponsring

Vår sponsring ska bidra till hållbara aktiviteter, skapa positiv energi och mötesplatser för Karlskogaborna. Den ska stärka vårt varumärke och vår relation med kunder och medarbetare.

Vi vill sprida vårt engagemang inom olika områden såsom idrott, kultur och evenemang.

Vi skiljer på sponsring, samarbete och gåvor.

Sponsring

Karlskoga Energi & Miljö vill bidra till en hållbar framtid för kommande generationer och det ska genomsyras i vårt sponsringsarbete. Det innebär att vi ger stöd till föreningar och organisationer som tänker mer hållbart och gör något bra för vår gemensamma framtid. 

Sponsringen ska ske på affärsmässiga grunder med tydligt definierade motprestationer som bidrar till att stärka Karlskoga Energi & Miljös varumärke. Den ska ge värden till båda parter.

Föreningar och organisationer är välkomna att ansöka årsvis. Eftersom vi har en begränsad budget gör vi alltid ett urval av inkomna ansökningar. Det betyder att alla sökande tyvärr inte kan få sponsring även om de uppfyller kriterierna.

Sponsringen ska:

  • stödja Karlskogabaserade föreningar och organisationer.

  • innehålla ett konkret innehåll och regleras i ett skrivet avtal.

Vi tackar nej till:

  • enskilda personer.

  • föreningars enskilda lag.

  • föreningar och organisationer med religiös och politisk inriktning.

  • aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skadliga för miljön.

Eftersom vi är en av initiativtagarna till barn- och ungdomsprojektet Karlskoga-andan ser vi gärna att föreningarna vi sponsrar är öppna för dialog kring hur de kan bidra inom projektet. Det sker självklart utifrån varje förenings förutsättningar.

Samarbeten

Ett samarbete innebär ett mer omfattande åtagande än sponsring. Det kan vara ett långsiktigt projekt inom områdena social eller ekologisk hållbarhet, eller ett tillfälligt samarbete med en arrangör av ett evenemang i Karlskoga.

Gåvor

Gåvor ges till samhällsnyttiga verksamheter, välgörenhetsorganisationer och liknande utan krav på större motprestation.

Ansökan

Alla ansökningar görs via ett digitalt formulär på vår hemsida.

Ansökningsperioden för 2024 är avslutad. Under hösten 2024 öppnar vi upp för ansökningar inför 2025.

Besked

Vi meddelar alla ansökande inför 2025 via mail senast under december månad.