Anslutningsavgifter elnät

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny permanent elanslutning.

För elanslutningen utgår en engångsavgift som bestäms av vilken storlek på säkring du väljer.

Anslutningsavgifter 2024

I stadsplanerat område

Säkringsstorlek Anslutningsavgift kr
exklusive moms
Anslutningsavgift kr
inklusive moms
16 - 25 A 40 000 50 000
Över 25 A Begär offert Begär offert

 
Observera att anslutningsavgiften inte återbetalas helt eller delvis även om fler kunder i samma område ansluter i ett senare skede. 

Utanför stadsplanerat område samt vid avstånd över 200 meter
Vid nyanslutning utanför stadsplanerat område samt vid avstånd över 200 meter från närmaste anslutningspunkt tas engångsavgiften ut enligt Energimarknadsinspektionens schablonmodell:
(https://ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/anslutningsavgift/).

Kontakta oss för offert.

 

Avgifter för tillfälliga elanslutningar
Vi sköter in- och urkopplingar för tillfälliga elanslutningar. Kunden står för fördelningscentral och Karlskoga Energi & Miljö ombesörjer in- och urkoppling samt montage av mätare.

  Exklusive moms Inklusive moms
In- och urkoppling av fördelningscentral 16-63A 4 000 kr 5 000 kr
In- och urkoppling av fördelningscentral 80-250A 6 400 kr 8 000 kr
In- och urkoppling av fördelningscentral 315A* 9 600 kr 12 000 kr
*Över 315A tillkommer 40 kr/ampere