Byggvatten

Vid byggnationer kan vatten och avlopp behövas för till exempel en byggbod. Detta kallas för byggvatten.

Observera att det endast är VA-bolagets personal som får öppna eller stänga av servisventilen enligt ABVA punkt 1.13. 

Byggvatten

Vad är byggvatten?

+

Byggvatten är en tillfällig anslutning för vatten och avlopp till det kommunala VA-nätet. När du har en tillfällig anslutning så mäts din förbrukning via en vattenmätare som du hyr av VA-bolaget i Karlskoga, en så kallad byggvattenmätare. 

Vem kan få byggvatten?

+

Vanligtvis är det byggherren eller byggbolaget som ansöker om byggvatten. Men det kan även vara fastighetsägaren eller en privatperson.

Hur får jag tillgång till byggvatten?

+

För att få tillgång till byggvatten måste en servisanmälan vara inlämnad för den fastighet det gäller. Därefter ansöker du om byggvatten via blanketten nedan. Obeservera att blanketten ska lämnas in minst 6 veckor innan tidpunkten för inkoppling.

Länk till blankett för ansökan om byggvatten (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Vi ansluter byggvattnet via antingen en servis, en brandpost eller en spolpost. I vissa fall kan du även få en ny tillfällig servis för just byggvattnet - observera dock att detta betraktas som en ny framdragning av servis till fastigheten och kommer att debiteras efter detta. Extra efterföljande självkostnad för proppning tillkommer.

Vad har jag för ansvar när det gäller byggvatten?

+

Du som beställare förbinder dig att följa ABVA samt LAV. 

Länk till ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar 
Länk till LAV - Lag om allmänna vattentjänster (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Se till att vattenmätare monteras innan du börjar nyttja byggvattnet och kontakta oss i god tid när du inte längre har behov av byggvatten.

Du ansvarar för att utforma mätarplatsen så att mätaren skyddas från frost, extrem värme eller annan åverkan. Du ansvarar också för att återströmning inte sker enligt ABVA punkt 1.15.

Du ansvarar för att följa hänvisningen för vart mätarplatsen ska vara placerad, detta hänvisas av VA-bolaget.

Observera att kontrollerbar backventil och avstängningsventil ska vara monterat vid öppning av vatten. Om det inte är monterat när VA-bolagets vattenmätartekniker kommer ut för att öppna vattnet blir du debiterad för ett så kallat "förgäves besök" enligt gällande VA-taxa.

Hur lång tid tar det att få byggvatten?

+

Du ansöker om byggvatten via blankett senast sex veckor innan tidpunkten för inkoppling. När blanketten är inskickad och godkänd kommer vi att kontakta dig. Anslutningspunkten för byggvattnet bestäms i samråd med VA-bolaget. 

Vad kostar det med byggvatten?

+

Vid byggvatten debiteras engångskostnader för uppsättning och nedmontering av vattenmätare, öppning och avstängning av byggvatten samt hyra av vattenmätare. Dessutom tillkommer kostnaden för förbrukat byggvatten. 

Om en ny tillfällig servis behöver anläggas för byggvattnet av någon anledning så faktureras upprättandet av anslutning samt efterföljande proppning till självkostnadspris. Detta behov utreds när ansökan om byggvatten sker, därefter utreds avgifterna specifikt för ärendet.

En avgift debiteras om byggvattenmätaren skadas eller försvinner. 

Via denna länk ser du prislistan för byggvatten