Världstoalettdagen

Den 19 november uppmärksammas Internationella Världstoalettdagen över hela världen.

Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma det faktum att nästan en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi gott om toaletter, men det finns fortfarande utmaningar när det gäller hur vi använder dom. I toaletten är det bara kiss, bajs och toapapper som hör hemma, men många använder den som papperskorg och spolar ner skräp. I värsta fall orsakar det stopp i avloppet som kan drabba både dig själv och dina grannar, och dessutom sliter det på utrustningen på reningsverket. I Karlskoga fastnar varje år cirka 75 ton skräp i reningsverkets rensgaller. 

En stor bov när det gäller felspolningar är olika sorters papper som många använder när det vanliga toapappret tagit slut. Toapapper är gjort för att spolas ned och löser lätt upp sig i avloppen, men andra typer av papper som till exempel hushållspapper och våtservetter skapar problem.

Andra vanliga felspolningar är snus, tops, bomull, kondomer, bindor och tamponger. Det bästa du kan göra för att hylla din toalett är att slänga allt som inte hör hemma där i en papperskorg istället för att spola ner det. Om du ser till att det finns en papperskorg intill toaletten så blir det enkelt att välja rätt. 

 

Vattnets kretslopp - spola rätt i toaletten.