Ny signalkabel på Kilsta industriområde

Under sommaren utför vi ett arbete med att byta signalkabel på Kilsta industriområde.

Eftersom arbetet innefattar grävning i marken och området angränsar till förorenad mark, så har sträckningen av kabeldragning noga valts för att minimera miljöpåverkan.

Arbetet är samordnat med befintliga verksamheter inom området samt kommunicerat med tillsynsmyndigheten och skyddsåtgärder kommer att genomföras.

Arbetet är viktigt för att förbättra elnätet för befintliga verksamheter inom området. Driftstörning kan uppkomma på grund av jordfel i befintlig kabel, detta påverkar då verksamheterna inom industriområdet. 

Arbetet påbörjas i slutet av vecka 27 och pågår till och med vecka 30.